ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τηλ: 2710.234934, κιν: 694 7998610,

pan.tsioros@gmail.com

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Η ξυλεία μας:


Γονοφωλιες και πατώματα: φουρνιστή ελάτη Ρωσίας
Πλαίσια: Σουηδική Πεύκη
Καπάκια: Σουηδική Πεύκη
Κοντρα πλάκε θαλάσσης  wbp